Information

Thobad-Thobad & Maranao Song

Inopendi Zayaten so mosala komokopor ka inopen komokopor ka maka-angkos angkosen na makababalebegen!

Location: World Wide
Members: 21
Latest Activity: Mar 11

COLLECTIONS OF PANANAROON SA RANAW

Pananaroon o Datu Dali:

"Inengkaan so butad na pamakotan so amal sa kapapantagan aya ka palapen ka marinaw, ka ba amayka selgan a da a sorongantaon ka miyaoma so pasad a diyandi pisanaan i niyawa gosi badan sa kapengganata iran, ka sa di matao-tao na mitaloga ko karang a ramig maling sa baya na kakaporan iyan bo, na sapman sa malimon a di mabimban a sonor ko donya piparasan a inged pipandaraan, na aya makambagian ko pangkatan a maporo ko inged a samporna a da mapekeno ron, ka ron so kapakadaya a lalayonon so sonor.”

Discussion Forum

Pananaroon ko Kapagisa-isa:

Started by FAISAL M. DIRON Jul 28, 2014. 0 Replies

"Ana mombao a masa a maada sa ginawa ka kagiya sialegan so borawan datumanong a matatangked a khirek na odi kapagimani na kha arogan sa khada na awida pamikiran ka makapenggigibasa so isabo sa…Continue

Comment Wall

Comment

You need to be a member of Thobad-Thobad & Maranao Song to add comments!

Comment by FAISAL M. DIRON on August 23, 2014 at 7:57pm

ANTONA-A I PITO A MANIS?

Comment by Admin on February 20, 2014 at 12:21am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:14am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:10am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:09am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:08am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:08am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:07am
Comment by Jasmin on February 20, 2014 at 12:05am
Comment by Samira M. Ambuloto on February 20, 2014 at 12:03am
 

Members (21)

 
 
 

Members

Events

Discussion Forum

Pananaroon ko Kapagisa-isa:

Started by FAISAL M. DIRON Jul 28, 2014. 0 Replies

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service