"QUR~AN PROJECT" Phanalam salam nami so mga Baloinians Onliners a kapapantagan sa Middle East.

Sekanodenni lebi a matao ko mga project a miyangapapasad tano, Alhamdullillah ka so Baloinians Management na samporna ko mga members-iyan na diden kaadaan sa panagontaman ko kappaka ugop tano ko inged tano na samporna ko pagtawron.

Samanoto na aya peman na mitotondog ko project tano atamr “DATES” na giyaya a Qur-an a ittabang tano ko paka alaan tano a Aleem asi Aleem Aliasa Macarampat Sinal, ko diniyandi kapangdao sa kalangag sa Qur-an ko labi nempolo (60 students) a mga wata. Ayayto a miyandingan dingan o Aleem tano na Qur-an, sabap ko so kapapantagan a Qur-an niran nadi petoon ko mga istudiyanti niyan.

Maana sekami a mga pagariniyo a thatandingan sangkaya a inged tano sa kawang na phamangni kami rekano peman sa tabang I kapakatimo tano sa nempolo (60 Pieces) timan a Qur-an nago tano mipakawit sangkoto a Bantogan tano a Aleem Aliasa Macarampat Sinal sa saden sa kapakawkitiyan nago kipenggolalanen niyoron.

So Baloinians a makapipikir a Thabang sangkaya a project tano a Qur-an na Khapakay a mikizinabota kano ki  Datu Jauhari M. Usman, Datu Kamali "Kim" Palo, Datu Yousuf S. Patara, Ms. Zinab P. Sabino, Jamaludin Macaumbang and Chairman Datu Soler Garlan. Opama peman ka sekano a groupo na sii kano makagaganat sa ped a inged na katii so Address a khapakawitan tanoron:

 

KHALIK M. MACATANONG

House # 0067 Madosigon St.

Mahayahay. Iligan City.

Cel.: 09474004458

Katii so sample video o pakaalan tano Aleem na malo aniyobo phapandapati. 

QUR~AN MEMORIZATION By: Aleem Aliasa Macarampat Sinal

O adenna na mga comment iyo sangkaya a Qur-An project tano na email kanobo ki Chairman Datu Soler Garlan,(Jedah) and Datu Jamaludin Macaumbang (Makkah) or The Master DJ/Operator Engr. Habib "Bebs" Abdulhamid sa bapiya antonaadenna na oras.  Finda us on facebook

 

Baloinians! Marahil hinde pa nabubura sa inyong isipan ang ating malawakan panawagan about the Qur’an na ihahandog tulong natin sa ating pinaka mamahal na Aleem Aliasa Macarampat Sinalpara makatulong ito sa mga kabataan na nagpupursigi makabasa at makapag memoriya ng Qur’an, and Masa Allah after sometimes po within this month marami po ang nakipag ugnayan sa amin na handang magbigay ng Qur’an at isa na dito ang isang Saudi National na si kagalang galang na Mr. Bandar Hakimi, at nang ating kapatid na si Datu Kamali “Kim” Palo.

Bagamat, sila at nang mga iba pang Baloinians ay mga nagbigay na ng Qur’an patuloy pa rin po kami nanawagan sa inyong lahat na supportahan po natin ang siyang mga projects na kung saan ay makapagbibigay ng magandang halimbawa at tulong sa ating mga kababayan sa Baloi.

Ang pagkakaisa at pagtutulongan ng taong bayan ay patungo sa kaunlaran ng bayan at nang mamayan nito, gayon ayun sa aming pananaw, TAYO PO ANG SIMULA NG ATING PAGBABAGO… Mabuhay ang Baloinians! |Read|More|

 

Last updated by Dali Mambuay Macatanong™ Oct 1, 2011.

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service