rasul (t.a.m. jr)
 • JEDDAH
 • Saudi Arabia
Share

Rasul (t.a.m. jr)'s Friends

 • NUCD
 • Hanina Noor
 • Abubacar Solaiman
 • Fardz
 • toroga mala
 • FAISAL M. DIRON
 • mariam p calandada
 • nurwafa nasem
 • nadia a. mababaya
 • kaoko mamainti
 • Datu Camad M. Ali
 • Jamila Macaumbang ali
 • lantie saber patara
 • MohammadAkil A. Dardagan
 • JRU

rasul (t.a.m. jr)'s Discussions

Ulama under church supervision?

Started Apr 23, 2011 0 Replies

salam, adn akie a maitho a expose a pikiamad akn o ba ini miakalangkap?story goes like this:so kiapakaoma akn si sa pilipinas last january na mitambr tambr ako dn.....ko mga pagingdan o mga…Continue

Ulama under church supervision?

Started Apr 23, 2011 0 Replies

salam, adn akie a maitho a expose a pikiamad akn o ba ini miakalangkap?story goes like this:so kiapakaoma akn si sa pilipinas last january na mitambr tambr ako dn.....ko mga pagingdan o mga…Continue

atonai osayan ko ino makapito malib't a kaabah igira miamisita ta roo.

Started Aug 17, 2010 0 Replies

ago ino lalayun maaaloy sa kuran ago ko mga pd a kitab mipantag ko agama so tamanan o mga kaposan o usayan na si ko pipito mbabanaya sa gia mga miangaaaloy:“The one who eats seven dates of…Continue

Saudi king donates 100 tons of dates for Filipino Muslims?

Started this discussion. Last reply by Samira M. Ambuloto Aug 17, 2010. 1 Reply

MANILA, Philippines – Saudi King Abdullah bin Abdul Aziz al Saud has donated 100 metric tons of dates for Muslims in the country, especially those in war-torn Mindanao, in time for the Muslim holy…Continue

 

rasul (t.a.m. jr)'s Page

my poster
rasul (t.a.m. jr)'s Photos

Loading…
 • Add Photos
 • View All

rasul (t.a.m. jr)'s Videos

 • Add Videos
 • View All

Rasul (t.a.m. jr)'s Blog

The Pious Man and the Shopkeeper

Posted on August 5, 2012 at 9:09pm 0 Comments

the doctor,FATHER and son

Posted on June 4, 2012 at 12:10am 0 Comments

Wearing gold is Haraam for Men

Posted on May 25, 2012 at 1:49pm 0 Comments

A History of New Years

Posted on May 25, 2012 at 1:43pm 0 Comments

The carpenter...

Posted on May 25, 2012 at 1:18pm 0 Comments

Me and My Father

Posted on June 19, 2011 at 5:53pm 5 Comments

knowledge( al-ilm)

Posted on March 25, 2011 at 6:47pm 3 Comments

30 POINTS ON HOW TO IMPROVE YOUR LIFE

Posted on December 21, 2010 at 8:30pm 4 Comments

famous muslim figure part1

Posted on December 8, 2010 at 11:36pm 0 Comments

story about prophet mohammad

Posted on November 9, 2010 at 10:05pm 1 Comment

"USED vs. Loved"

Posted on November 9, 2010 at 9:36pm 3 Comments

The Disobedient Man

Posted on October 26, 2010 at 4:08pm 0 Comments

The Rich Man, Poor Man

Posted on October 26, 2010 at 4:06pm 0 Comments

Father and Son

Posted on October 26, 2010 at 4:05pm 0 Comments

The First Crime on Earth

Posted on October 26, 2010 at 4:04pm 0 Comments

The man who committed 99 murders

Posted on October 26, 2010 at 4:03pm 0 Comments

Comment Wall (3 comments)

You need to be a member of Baloinians Online to add comments!

Join Baloinians Online

At 2:55am on November 23, 2011, Dali Mambuay Macatanong™ said…

title: Hajj DEpartment

Author: Tikoko

 

banda o mafia na o adun a mabangon tano a agency a roon psong so pamaghajj ka an siran pkipamili sa mga pipia a mga sheik.....so mambo so mga sheik na gioto i kaptitayan sa kakaisa isa iran ka timoon so angaran iran na pamimiliin kiran so mga pipia kiran i performance si ko mga miangaiipos a mga kiapamaghajj na sa mga pipia kiran i performance na giotho i kwaan a agency a pakapsaikun ko mga kababaya maghajj....ago o adun a pingibabago a mga kababaya magsheik na pkaescreen a gia bangon'n a agency....na mala a maprarad a agency aya o mabangon ka knaba aya ipanguwarta ka ipagugup aya ko ,mga tao a pkababaya maghajj sa an siran pkatarotopi sa servicio igira paghajj siran ago umra.

 

ka laman sa gia miaipos a hajj ka adun ko mga pagari tano a miningibobolog sa manila na da bo mamakalalakaw...kanugun yan so dukaw ago so gasto iran sa kiapmanila iran.....ago so oras iran.

o adun a agency a mababangun sa giotho a moment a dataraya a agency na masikun a diran otho kasinagadaan....

ipikto pun a mafia a gia agency na kada so mga hukos pukus o mga pud ko sabaad ko mga tatandingan sagia babanaya saya a galbk.

 

 

sa imanto na adun a darpa a kapakay a ron tano ron bangon'n a agency/ office aya ......

 

At 5:47pm on November 10, 2010, Hadjah Rahma Abdulhamid said…
ALAYKOMIS SALAM WARAHMATOLLAHI WA BARAKATOHO SII KO ALIM AMI SANGKAE A LAMIN TANO SA KAWANG A SI ALIM JABAR. SEKA I THITHO A ALIM KA SO PEKHASOWA AKA NA IPERAMPAYINGKA . NA INIPATOGINAMI REKA SI ALIM JABAR. PAKAMBARAKATEN KA O ALLAH GO BEGAN KA NIYAN SA MADAKEL A LIMO AGO KATAO SII KO DINGKA KANDADARAINON KO KIPHARAMPAYIN KA KO PEKHASOWA A KA A ILMO; ALLAHOMMA AAMEEN.
At 4:15am on September 20, 2010, rasul (t.a.m. jr) said…
tnx ....datu camad.....

Quotes

 
 
 

Members

Events

OPINION>>

WHAT IS HAPPENING AROUND IN BALOI

WHAT ELSE CAN WE DO?

By: Dr. Norhatta U. Daud

INNOVATIONS IN BALOI PUBLIC MARKET

By: Hon. Mohaimen Rasol

FIRE INCIDENT IN DATU TIMBUL ALI ELEMENTARY SCHOOL

By: Dr. Jamila Maradial Campong

 POLLUTION FREE ORDINANCE FOR THE SCHOOLS (For PublicHearing) 

 By: Hon. Mohaimen Rasol

ANTI-DRUG CAMPAIGN 

By: Dr. Jamila Maradial Campong

INSPIRATIONAL MESSAGE FOR THE GRADUATING CLASS 2011 OF BALO-I CENTRAL ELEM. SCHOOL By: Dr. Norhatta U. Daud

BALO-I EAST DISTRICT SCHOOL ADMINISTRATORS By Dr. Jamila Maradial Campong

WAR ON DRUG'S (PUSHER & USER) By: Pres Jalal Bin Mastura

2011 CENTRALIZED GRADUATION EXERCISES OF BALO-I WEST DISTRICT BARRIO SCHOOLS By: Dr. Norhatta U. Daud

ADOPT A SCHOOL PROJECT By: Hon. Mohaimen A. Rasol 

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud 

how can we address the existing socio economic problems in balo-i by Dra. Norhattah Campong Daud

YOUR CHILD AND DRUGS by Atty Faisal M. Diron
OMPIYAAN TANO SO TIMBANGAN 
by Engr. Madid Garlan
SO MANGA OKIT KO KANDATO (Traits of a Leader) 
by Atty. Faisal M. Diron
Debate for Baloi Development 
by Admin
OUR WHISPER 
by Miss Zainab Pano Sabino
Development 
by Honorable Mohaimen A. Rasol
Drug Addiction 
by Miss Amani Abdul
YBPI Ramadhan Projects (Urgent) 
by Datu Jalalloden G. Usman
Agus Bridge Malapi na bumaksak 
by Datu Mohaimen Macaumbang
REMEMBERING BALOI THAT WAS 
by Miss Cosna D. Ali
Survey on the results of the senatorial bets 
by Alem Abdul Hannan Tago
BALOI- How could it be a well-developed and peaceful community? 
By Miss Pye Usman Masnar
WHAT IS SPMUDA-YBPI @ BALOINIANS SACRIFICE WORTH? 
by Coll. Datu Camad M. Ali
"Assalamo Alaikom" to all Baloinians all around the Globe. 
by Engr. Benjamin Usman
Congratulations 
by Alem Sainoden Mahdi Palo
Change Must Start from Us!... 
by Engr. Aleoden Maki Casan
KAPANANGGILA 
by Raisoli Ali Musor

Drug Addiction by Dra. Norhattah Campong Daud

© 2017   Created by Dali Mambuay Macatanong™.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service